Ecografia Abdominal

A través de l’ús d’ones d’ultrasò, l’ecografia abdominal és una prova que permet observar els òrgans i les estructures de l’abdomen i fins i tot realitzar drenatges d’abscessos o preses de biòpsies. L’ecografia abdominal és una prova diagnòstica que, a través de l’ús d’ones d’ultrasò, permet observar els òrgans i les estructures que es troben dins de la cavitat abdominal. A més, permet realitzar de manera simultània intervencions com a drenatge d’abscessos o preses de biòpsies, ja que fa possible dirigir les puncions a les zones precises de manera segura. També permet examinar el flux dins dels vasos sanguinis a través d’una ecografia especial anomenada ecografia – Doppler.

L’aparell que serveix per a fer ecografies es diu ecògraf i emet ones d’ultrasò que no són detectables per l’oïda humana. Aquestes ones s’introdueixen en el cos a través d’una sonda anomenada transductor, que es mou per damunt de l’òrgan que ens interessa estudiar. Les ones es transmeten per l’interior del cos i en rebotar creen unes ones que són diferents segons la densitat del teixit que travessen, com per exemple diferents fluids, l’os o el greix. Aquestes ones són recollides pel transductor i, a través d’un ordinador, es generen imatges de l’òrgan que estem estudiant.

L’ecografia abdominal permet observar els òrgans abdominals com el fetge, la vesícula biliar, el pàncrees, la melsa, els ronyons i la bufeta urinària. També permet veure l’aorta abdominal i detectar la presència de líquid entre els diferents òrgans. En les dones permet veure els ovaris i l’úter, i en els homes la pròstata; no obstant això, aquests òrgans es veuen millor realitzant una ecografia per via vaginal en les dones o per via transrectal en els homes. Es pot detectar tumors en el fetge, vesícula biliar, pàncrees i fins i tot en l’interior de l’abdomen.