Ecografia de mama

L’ecografia de mama s’utilitza per a diferenciar nòduls o tumors que poden ser palpables o aparèixer en la mamografia. El seu principal objectiu és detectar si el tumor és de tipus sòlid o líquid per a determinar la seua benignitat.

La majoria de les dones sap que a partir d’una determinada edat és molt important realitzar-se revisions periòdiques de mama. La prevenció sempre juga un paper destacat, però hi ha malalties que es poden detectar a temps amb la localització de l’existència de cèl·lules canceroses i posar un ràpid tractament canvia per complet l’evolució d’aquestes. Això ocorre, per exemple, en el cas del càncer de mama. A més de l’exploració que els ginecòlegs realitzen en consulta, també són fonamentals les proves diagnòstiques com a mètode de garbellat, per a conèixer si tot està en perfectes condicions o cal alertar-se per algun motiu. Les més comunes són l’ecografia de mama i la mamografia.

L’ecografia de mama és una prova que examina els sins mitjançant ultrasons. A través d’un xicotet aparell, denominat transductor, el metge pot veure la imatge de les mames de la pacient. Per si sola, aquesta prova no sol manar-se com a test per a la detecció del càncer, sinó com a complement. No obstant això en dones amb mames denses, amb menys teixit adipós, la inclusió d’una ecografia en el protocol millora la detecció d’aquesta malaltia. Es tracta d’una prova indolora que no necessita cap preparació.