Ecografia

Les proves diagnòstiques suposen un element de gran importància per a l’exploració i conclusió diagnòstica de les malalties als peus dels nostres pacients. I ens permeten conèixer amb detall allà que només podem intuir per Ia clínica o Ia simptomatologia. Entre les possibilitats que tenim al nostre abast es troba l’ecografia. Amb això podem realitzar estudis dels pars perifèriques de les articulacions, tendons, lligaments.

L’Ecografia és un procediment de diagnòstic per imatge que permet veure l’estructura dels teixits blans del cos. El seu funcionament bàsic és a través d’ones sonores emeses per un transductor que es manté en contacte amb la pell del pacient. El “so eco” que produeixen les ones en penetrar i rebotar en els teixits del pacient (pell, greix, múscul, articulació), és processat pel programari per a generar la imatge que veiem en la pantalla.

El seu principal avantatge és que es tracta d’una prova de diagnòstic no invasiva i que no emet cap mena de radiació. És una prova dinàmica de diagnòstic, la qual cosa permet a temps real poder interactuar amb el pacient sol·licitant-li contraccions musculars i/o moviments articulars que ens permeten veure el comportament dels teixits.