La fimosi no és una malaltia exclusiva dels xiquets. Pot aparéixer en l’edat adulta, sobretot en pacients diabètics, on la pell del prepuci sofreix una pèrdua d’elasticitat, amb dificultat o impossibilitat de retraure’s. La fimosi és la incapacitat per a retraure el prepuci, pot aparèixer des del naixement o en I‘edat adulta. El tractament és mèdic o quirúrgic en funció del pacient. En el cas de Ia cirurgia, és un procediment ambulatori que es realitza amb anestèsia local.

La fimosi és un estrenyiment de la pell que recobreix el gland del penis. La majoria dels xiquets naixen amb fimosis. A més, en el moment del naixement, el gland i el prepuci apareixen pegats per un teixit fibrós fi, a això se li diuen adherències balano-prepucials. Totes dues condicions fan que en un nounat siga difícil retraure la pell del prepuci i deixar al descobert el gland. Aquesta situació és absolutament normal.

La circumcisió és una intervenció quirúrgica en la qual s’elimina totalment o parcialment la pell del prepuci. Durant el desenvolupament, les adherències i la fimosi van desapareixent espontàniament de manera progressiva. A això contribueixen el mateix creixement del penis, les ereccions espontànies així com una secreció blanquinosa produïda localment i que actua com un lubrificant natural ajudant al despegament. Aquest procés pot ser variable d’un xiquet a un altre. En termes generals, al cap de 4 anys el 80% dels xiquets poden retraure el prepuci sense problemes. Els que encara no ho han aconseguit totalment, ho faran en els següents anys, de manera que al cap de 16 anys quedarà només un 1% que no ho podrà fer.

Davant un procés absolutament natural el més assenyat és no fer res, únicament cuidar la higiene local amb una suau retracció del prepuci, sense forçar. Tradicionalment s’ha anat recomanant la retracció traumàtica del prepuci (la coneguda estirada) que a més de resultar extremadament dolorós contribueix moltes vegades a generar cicatrius que empitjoren la situació. Aquesta pràctica ha de ser ja bandejada definitivament.

La necessitat d’operar a un xiquet de fimosis, per motius de salut, es redueix a casos aïllats. Es contempla en situacions de fimosis molt severes que no es resolen de manera natural, infeccions locals de repetició o malformacions del sistema urinari causants d’infeccions. Des de fa uns anys, ve usant-se un tractament alternatiu a la cirurgia i és l’ús durant algunes setmanes d’una crema amb corticoides aplicada localment que ha donat bons resultats.

Abans Després