Patologies esportives

La Cirurgia Esportiva és una especialitat que ha de respondre a les exigències dels resultats mèdics i a les del temps. És a dir, ella persegueix obtindre una ràpida i satisfactòria convalescència. L’esportista per descomptat ha de reprendre el seu entrenament i la competència esportiva al més prompte possible. El resultat funcional deu, a més de ser excel·lent, ser aconseguit en un curt període de temps. La recuperació de l’atleta es realitzarà ràpidament amb la finalitat que aquest no perdrà el seu nivell esportiu anterior a qualsevol mena de traumatisme articular o ossi dels membres superiors. La cirurgia esportiva ha sigut revolucionada amb l’arribada de l’artroscòpia. Aquesta última utilitza una microcàmera que permet evitar les grans cicatrius deixades per una cirurgia oberta. Encara que la cirurgia artroscòpia és practicada per cirurgians especialistes en cirurgia esportiva, ella no es consagra solament al tractament de les patologies esportives, sinó que participa en el tractament d’altres nombroses patologies degeneratives (de desgast).

Les patologies tractades en cirurgia esportiva corresponen essencialment a les patologies de tipus traumàtiques: traumatismes directes durant la pràctica esportiva o conseqüència d’anteriors traumatismes esportius. Així, un servei d’urgència especialitzat, qualificat en traumatologia, permetent un diagnòstic traumàtic precís, és un prerequisit indispensable en el tractament de patologies i de traumatismes esportius.

Les tècniques de cirurgia mitjançant artroscòpia permeten accelerar la convalescència i són perfectament adaptades a les problemàtiques de la cirurgia esportiva. La cirurgia artroscòpia esportiva és reconeguda tant pel seu caràcter poc invasiu com pel control visual i la precisió indispensables a tot acte quirúrgic.

En cirurgia esportiva, l’artroscòpia s’ha desenvolupat, sobretot, en els traumatismes de genoll. La majoria de les cirurgies del membre inferior són reconegudes pel seu desenvolupament en les reparacions dels lligaments amb assistència artroscòpia.

L’esportista actual no entén d’edats, per a aixà oferim un ampli ventall de solucions amb cirurgia artroscòpia amb xicotetes incisions, menys dolor postoperatori, menor estada hospitalària i amb cicatrius estèticament inapreciables que permeten tornar a la seua activitat física en el menor temps possible.