Tractament d'ull de poll

Són aquelles durícies localitzades sobretot damunt i entre els dits que són conseqüència directa del fregament o fricció per un calçat inadequat o per deformitat dels peus. El desllaminat i enucleat amb el bisturí proporciona un benestar al pacient que troba com desapareix el seu dolor a l’instant. Caldrà protegir aquestes zones de pressió, amb un calçat adequat. Si no donarà resultat, passaríem a realitzar la cirurgia per a fer desaparéixer per a sempre.

La causa més habitual de la seua aparició, és si les sabates estrenyen, la pressió que és exercida acaba per causar callositats com les d’aquest tipus. El vertader mal resulta quan el calçat s’usa durant un temps prolongat sense deixar que el peu respire. El call comença a erosionar-se i ens produirà una ferida.

L’ull de gall, també anomenat ull de pollastre, és comú en les dones que tendeixen a usar calçat molt estret cap a la punta, i a més si es tracta de talons, aquests tendeixen a augmentar la pressió sobre la zona del peu on més calls poden generar-se.

A vegades l’ull de gall es confon amb el papil·loma humà, perquè són ferides d’aspecte semblant, no obstant això, l’ull de gall a més d’excoriar-se, s’inflama, i és quan produeix dolor agut. En alguns casos la humitat de la zona acaba produint bacteris i fongs en la ferida, alguna cosa que s’ha d’evitar coste el que coste.

Abans Després