En compliment de l’Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, d’ara en endavant RGPD, Clinica Soriano S.L. posa de manifest la present política de privacitat i de protecció de dades en relació a les dades facilitades lliure i voluntàriament pels usuaris i usuàries:

Identitat i dades de contacte de l’responsable de l’tractament 

Francesc Soriano Morales i altres podòlegs CB
CIF: E97948376
Direcció: Av. Vicente Ferri nº 19 baix, Canals 46650 València
Telèfon: 619 25 26 27
Correu electrònic: info@clinicasoriano.com

Àmbit d’aplicació

Aquesta política és aplicable a les següents persones:

– Persones que visiten el web www.clinicasoriano.com.
– Persones que es comuniquen de manera voluntària amb Clínica Soriano, a través del formulari de contacte del web o mitjançant un correu electrònic.

Finalitats de l’tractament i base legal 

– En cas d’enviament d’una consulta general a través del formulari de contacte o mitjançant correu electrònic, la finalitat de la recollida i tractament de les dades per part de Clinica Soriano té com a única finalitat la resposta a les consultes plantejades. En cap cas aquestes dades s’incorporaran a cap fitxer amb la intenció de dur a terme un tractament de les dades o incorporar-los a cap base de dades amb la finalitat de realitzar comunicacions comercials, més enllà de les derivades de la pròpia consulta.

La base legal per al tractament d’aquestes dades és la resposta a les consultes realitzades voluntàriament per l’usuari / ària.

– En relació a les cookies que Clinica Soriano utilitza en la seva pàgina web, i que s’emmagatzemen en els dispositius de l’usuari / ària amb acceptació prèvia, tota la informació es troba publicada en la Política de Cookies.

Conservació de les dades

Les dades derivades de l’enviament d’una consulta general, al no incorporar-se a cap fitxer, es conservaran només mentre duri la relació derivada de la pròpia consulta.

Exercici de drets

En qualsevol moment els usuaris i usuàries poden exercir els drets de rectificació de dades inexactes, de supressió o dret a l’oblit, d’oposició al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com de limitació de la mateixa i de portabilitat de les dades, en les condicions previstes en el RGPD.

Els drets es poden exercir mitjançant els següents canals:

– Comunicació escrita dirigida a Clinica Soriano, Av. Vicente Ferri, 19 Canals (València).
– Correu electrònic a info@clinicasoriano.com, especificant en l’assumpte de l’missatge “Sol·licitud de drets RGPD”.
– A través del formulari de contacte del web, especificant en l’assumpte de l’missatge “Sol·licitud de drets RGPD”.

Així mateix recordem que en tot moment l’usari / ària té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’autoritat de control corresponent.

Data de publicació 
La present política de privacitat i de protecció de dades s’ha publicat el 2020.06.15.