Des de fa uns anys cap ací, amb l’increment de Ia quantitat de gent que practica esport i que no vol deixar de practicar-lo per una molèstia o xicoteta lesió.

La utilització d’Embenats Esportius per a limitar, controlar o anular moviments així com per a desinflamar estructures musculars a proliferat de manera exponencial, a Ia nostra clínica tenim els mitjos i els coneixements per a poder practicar tant embenats esportius, com embenats funcionals embenats neuromusculars que t’ajudaran en Ia teva pràctica esportiva quotidiana.

L’efecte terapèutic de l’Embenatge Neuromuscular s’aconsegueix a través del contacte de la bena o esparadrap elàstic de cotó amb la pell, respectant una sèrie de principis d’aplicació com són l’estat de la pell, la longitud, els ancoratges, la direcció o la tensió que es pot aplicar segons l’objectiu que vulguem aconseguir. La intenció de l’esparadrap és augmentar l’espai subcutani, millorant la circulació, i estimulant diferents receptors de la pell i altres teixits.

Les accions principals de l’Embenatge Neuromuscular són: acció analgèsica i sedant, acció circulatòria millorant la circulació sanguínia i limfàtica, acció exteroceptiva segons la col·locació de la vena quan el pacient tendeix a reproduir el mecanisme lesionat i acció biomecànica i neuroreflexa.

embenats esportius clinica soriano