Són una protuberància o una duresa localitzada, en un lloc. Poden ser un quist amb líquid o una displàsia benigna. El càncer comença com un nòdul, per tant, és fonamental esclarir la seua natura ràpidament. Depén del diagnòstic, el seu tractament variarà entre una medicació amb antiestrògens antiinflamatoris o antibiòtics. Tots ells per una via oral. També es podrà utilitzar alguna pomada en el punt localitzat.

Però els embalums en els sins són comuns i amb major freqüència són benignes, en particular en les dones joves. Encara així, és important que un metge avalua qualsevol embalum en els sins, especialment si és nou, si se sent diferent del teu altre si o si se sent diferent del que senties abans.

Les mames contenen teixits de consistència variable, inclòs teixit gras, glandular i connectiu. És possible que descobrisques que els símptomes relacionats amb les mames, com la sensibilitat o la formació d’embalums, canvien amb el cicle menstrual. L’aparició d’embalums durant aquest temps pot ser a causa de l’excés de líquid en les mames. El teixit mamari també canvia a mesura que envelleixes, en general, es torna més gras i menys dens.

Estar familiaritzada amb com se senten normalment les teues mames fa que siga més fàcil detectar qualsevol canvi. Cal consultar amb el teu metge en els següents casos:

  • Si trobes un nou embalum o engruiximent en la mama que se sent diferent del teixit circumdant
  • Notes un canvi en la grandària, la forma o l’aspecte de les teues mames
  • El dolor en les mames no desapareix després del teu pròxim període
  • Notes canvis en la pell de les mames, com picor, enrogiment, descamació, clotets o plecs
  • Tens un mugró invertit que abans no estava així
  • Notes una secreció espontània del mugró