Peu diabètic

La diabetis Mellitus és una malaltia sistèmica que cursa amb un augment anormal dels nivell Ts de glucosa en sang. La prevenció per part del podòleg amb una exploració clínica a través de proves de sensibilitat, doppler o ecògraf. Pot comprovar l’estat de la pell i de la circulació per a evitar la formació d’úlceres. A més, podrà tractar les ungles grosses per a evitar l’acarnissament.

La possibilitat que una persona amb diabetis desenvolupe una ferida o úlcera de peu diabètic és d’entre el 15% i el 25%, sent la primera causa d’hospitalització de persones amb diabetis. L’amputació de l’extremitat (major o menor) és la seua principal complicació, no en va el 85% del total d’amputacions que es realitzen estan directament relacionades amb les ferides de peu diabètic. No obstant això, és possible una curació completa en aproximadament el 90% de totes les úlceres mitjançant una atenció adequada, basada en un enfocament multidisciplinari. I per a això és imprescindible prestar una especial atenció a factors de risc que poden intervindre en el desenvolupament d’una ferida o úlcera de peu diabètic.

Els principals factors de risc determinants en el pronòstic i l’evolució de lesions en un peu diabètic és la falta de sensibilitat, conegut com a Neuropatia i la insuficient circulació sanguínia. També s’ha de prestar especial atenció davant la infecció de la ferida, ja que pot passar desapercebuda i agreujar-se en cas de presentar-se els factors de risc abans comentat

Abans Després