Tractament de varius

Per al tractament de les varius que depenen de la vena Safena interna o externa, existeix una nova tècnica que permet l’eliminació d’aquestes de forma mínimament invasiva i sense necessitat d’anestèsia general o raquídia. Són les noves tècniques endolluminals d’ablació.

Les varius són la principal manifestació de la insuficiència venosa crònica. Es tracta de la malaltia vascular més freqüent , i constitueix un autèntic problema de salut, més enllà del seu indubtable vessant estètic. Entre els diferents procediments existents hui dia per a la seua desaparició, el més ràpid i eficaç és l’esclerosi amb microespuma mitjançant un catèter. Aquesta tècnica permet eliminar el tronc venós principal afecte, en una sola sessió en la majoria dels casos.

L’esclerosi amb microespuma és una alternativa molt eficaç al tractament quirúrgic, i es tracta d’un procediment mínimament invasiu. Consisteix en la injecció en els trajectes varicosos d’un producte químic que “endureix” la vena i provoca el seu tancament i desaparició. No precisa anestèsia ni recuperació, ja que és un mètode completament ambulatori, després del qual el pacient pot fer una activitat completament normal. Es duu a terme a través d’un nombre variable de sessions.

El catèter és un mètode d’administrar la microespuma que potencia el seu efecte i fa que el tractament siga més ràpid, escurçant el nombre de sessions necessàries. És un dispositiu que s’introdueix amb anestèsia local en un tronc venós principal, i que porta acoblat un motor que fa que el catèter gira a gran velocitat. Combina l’efecte químic de la microespuma amb el mecànic de la seua rotació, la qual cosa aconsegueix el tancament d’aquesta vena principal en una sola sessió, així com d’algunes col·laterals varicoses.