Ecografia Arterial

La malaltia arterial obstructiva perifèrica o EAP és una patologia freqüent en pacients d’edat avançada. La seua presència pot donar lloc a l’aparició d’úlceres cròniques localitzades en l’àrea afectada i claudicació intermitent. El diagnòstic ha de portar associat els estudis necessaris per a descartar l’existència d’altres malalties vasculars com l’estenosi carotídia o malaltia coronària. La presència d’una obstrucció arterial és un factor predictiu de risc cardiovascular. La presència de polsos és sinònim d’un estat no adequat de la circulació arterial en membres inferiors. Per a valorar la presència i severitat de l’obstrucció i realitzar un diagnòstic i tractament precoç de la mateixa es pot utilitzar l’índex turmell-braç (ITB). Aquesta exploració, fàcil de realitzar, i de baix cost, és una tècnica diagnòstica que hauria de realitzar-se en el nivell primari de salut.

L’índex turmell/braç (ITB) és una prova que s’usa per a facilitar el diagnòstic de la EAP. Aquesta prova utilitza un dispositiu per a mesurar la pressió arterial amb un maneguet inflable, i es prenen mesuraments de la pressió arterial en la part superior del braç i el turmell. L’equip pot ser manual o digital amb càlcul electrònic automàtic de la pressió arterial. El ITB és utilitzat àmpliament per a l’avaluació de la EAP per professionals d’infermeria especialistes, metges, cirurgians i podòlegs que treballen als hospitals. La divisió de la pressió arterial registrada en el turmell per la registrada al braç produeix un quocient. Els quocients de 0,90 a 1,30 es consideren normals per als adults, i els quocients menors que 0,8 indiquen la presència de EAP. Les lectures inferiors suggereixen que la malaltia és greu i els pacients podrien desenvolupar úlceres i gangrena.

L’Ecografia arterial detallada ens permet l’estudi de les artèries a Ies cames, braços i altres parts del cos com coll i abdomen. Amb un estudi adequat per a persones amb aterosclerosis o malalties arterials. També pot fer-se amb vigilància i control per a previndre aquest tipus de malalties en casos de pacients que ho necessiten, diabètics o d’edat avançada.