Dits de Garra

Una de les deformitats més comunes dels peus, és la deformació en Garra dels dits. Les causes d’aquesta deformitat poden ser des de purament genétiques, de vegades causades per un calçat inadequat o per alteracions biomecàniques en el balanç de les forces flexores i extensores dels tendons i músculs dels peus.

Les conseqüències d’aquesta deformitat no tan sols són estètiques, sino que també són l’aparició de duricies doloroses als nucs dels dits (ulls de poll) a les puntes dels dits i la deformació per engronsament de les ungles. El correcte diagnòstic de la causa d’aquesta deformitat, ajudarà a l’elecció de la tècnica quirúrgica més adequada per a la seua solució.

Com a alteracions biomecàniques podem incloure, Peu cave, Hàl·lux Valgus, Abductus (galindó), Peu equí funcional, Alteracions de la formula metartarsal. Les deformitats adquirides amb origen biomecànic es poden dividir en dos tipus:

• Les Estàtiques, sent l’us de la sabata inadequada el factor més important.
• les Dinàmiques, que són els desequilibris musculars, alteracions biomecàniques.

El signe i símptoma més habitual del dit en Garra és l’aparició de Helomes, comunament anomenat call i dolor en aquests, podent-se localitzar en la zona dorsal del dit, a causa de la fricció i pressió contra la sabata o en el palpís del dit degut a l’intent de voler el dit agarrar-se al sòl, per a buscar estabilitat.

Un altre símptoma habitual és pel fet que el dit s’encongeix , recolza menys en el sòl i comença a produir-se dolor al cap del metatarsià corresponent, aquest fenomen es deu al fet que en estar el dit elevat no es reparteix el pes.

Abans Després