Vasectomia

L’anticoncepció masculina és possible gràcies a la tècnica de la vasectomia, un mètode anticonceptiu quirúrgic que consisteix en la secció i lligadura dels conductes deferents per a aconseguir que el semen ejaculat no continga espermatozoides. És una tècnica molt consolidada que es realitza de manera ambulatòria, amb anestèsia local i en un temps aproximat d’uns 15 minuts. La vasectomia es realitza mitjançant una intervenció quirúrgica molt senzilla que es practica amb anestèsia local. Consisteix a fer dues petites incisions a l’escrot per tal de tallar els dos conductes diferents, impedint així que els espermatozoides produïts en els testicles no puguen arribar al líquid seminal que es genera en les glàndules seminals i la pròstata.

Es tracta d’un procediment ràpid i segur i podràs reiniciar la teua activitat en 48 hores. És el mètode irreversible per al control de natalitat més senzill, amb una seguretat del 99.9%. És permanent i es realitza en uns 30/40 minuts.

La vasectomia és el mètode anticonceptiu masculí més fiable, per la qual cosa la conseqüència més directa serà l’esterilitat de l’home, encara que no serà immediata, encara després de l’operació, quedaran alguns espermatozoides circulant en el líquid seminal. Per això, els següents dies serà necessària la utilització d’altres mètodes per a evitar un embaràs indesitjat.

Quant als riscos que té, és una operació molt segura i la immensa majoria de les persones no tenen cap problema. No obstant això, els riscos més comuns en aquest cas són l’aparició d’hematomes i dolor testicular lleu i, rarament, les infeccions, encara que solen ser molt lleus i tenen fàcil solució amb antibiòtics.

Malgrat ser un mètode molt efectiu, la vasectomia no és infal·lible, per tant, la probabilitat d’embaràs després de l’operació mai és del 0%. Malgrat això, si se segueixen les indicacions de l’especialista, les probabilitats d’embaràs espontani deguts a la impermeabilització espontània dels conductes deferents són mínimes.