Convulsions Febrils

Una convulsió febril és una convulsió en un xiquet que pot deure’s a un augment sobtat en la temperatura corporal, generalment, a causa d’una infecció. Es presenta en xiquets xicotets amb desenvolupament normal sense una història clínica de símptomes neurològics. Pot causar preocupació que el teu fill tinga una convulsió febril i els pocs minuts que dura poden semblen una eternitat. Afortunadament, solen ser inofensives i, en general, no indiquen un problema de salut greu. Pot resultar útil que protegisques al teu xiquet durant la convulsió febril i que el consoles una vegada que aquesta haja passat. Crida al metge perquè avalua al teu fill al més prompte possible després d’una convulsió febril.

Els símptomes més comuns en general, un xiquet que pateix una convulsió febril tremola de cap a peus i perd el coneixement. A vegades, el xiquet pot posar-se molt rígid o contraure’s en només una part del cos.

A un xiquet que té una convulsió febril li pot succeir el següent:

  • Tindre més de 38,0 C de febre
  • Perdre del coneixement
  • Aprimar els braços i les cames

Les convulsions febrils es classifiquen com a simples o complexes:

  • Convulsions febrils simples. Aquest tipus més freqüent dura des d’uns pocs segons fins a 15 minuts. Les convulsions febrils simples no es repeteixen en un període de 24 hores i no són específiques d’una part del cos.
  • Convulsions febrils complexes. Aquest tipus dura més de 15 minuts, ocorre més d’una vegada en 24 hores o es limita a un costat del cos del teu fill.

Les convulsions febrils es produeixen amb major freqüència dins de les 24 hores posteriors a l’inici de la febre i poden ser el primer senyal que el xiquet està malalt. Normalment són episodis molt comuns, especialment entre el primer i cinquè any d’edat a causa de la immaduresa cerebral. En general, són episodis benignes, que no requereixen tractament. La febre en les convulsions febrils té el seu origen en els quadres infecciosos més prevalents a aquestes edats.