Afeccions respiratòries

És una malaltia d’origen vírica responsable de més del 30% dels casos d’hospitalització pediàtrica en època hivernal afecta als menors de 2 anys. Els símptomes de vegades són lleus i inespecífics (símptomes catarrals, disminució de Ia ingesta…). No existeix tractament específic però a vegades requereixen tractaments simptomàtics o de suport com ara nebulitzacions amb sèrum salí hipertònic. Oferim Ia possibilitat d’administrar aquests tractaments per a facilitar així el camí cap a Ia recuperació.

Hi ha casos aïllats al llarg de tot l’any, el normal és que es donen una o dues epidèmies de bronquiolitis durant els mesos de fred, entre novembre i març. I en aquests casos, és el Virus Respiratori Sincitial (VRS) el principal responsable. Afecta sobretot als menors de 2 anys. Cada any al voltant d’un de cada tres lactants menors d’un any tenen bronquiolitis. El pic es produeix entre els 2 i 6 mesos d’edat. El contagi es produeix a través de la mucositat o la saliva d’una persona infectada. I es propaga fàcilment a l’entorn familiar, en les guarderies i a les sales dels hospitals o centres sanitaris. També la causen altres virus com el virus de la grip, el Parainfluenza o el Adenovirus.

Els símptomes poden variar molt. Sol començar com un refredat, amb moc nasal, tos lleu i, a vegades, febre. Després d’un o dos dies, la tos empitjora i el xiquet té una respiració més agitada. Alguns d’ells poden tindre, a més, dificultat per a respirar (se li marquen les costelles i l’abdomen es mou molt) i sorolls en el pit (com a “xiulets” o “xiulades”). Això es deu al fet que els bronquíols s’inflamen i produeixen moc, dificultant el pas d’aire als pulmons i la respiració del xiquet.