Vacunació

Les vacunes ajuden a protegir a bebés, xiquets i adolescents de malalties greus. Rebre les vacunes de la infància significa que el seu fill pot desenvolupar immunitat (protecció) contra malalties abans que entren en contacte amb elles. En vacunar al seu fill també protegeix a uns altres. Gràcies a la immunitat comunitària, les vacunes ajuden a evitar que s’emmalaltisquen els germans xicotets del xiquet sense vacunar, membres de la família majors i amics.

Gràcies a les vacunes Ia majoria de nosaltres mai hem vist els efectes devastadors que les malalties com Ia poliomielitis, Ia pallola o Ia tos ferina poden tindre. És fàcil pensar que aquestes són malalties del passat, però encara existeixen i de fet, a causa dels nous corrents antivacunes en algunes zones, no és estrany que es produïsca brots i epidèmies per aquestes malalties potencialment preventives. És important seguir els calendaris vacunals de cada comunitat, si bé existeixen altres vacunes fora del calendari sobre les quals podem assessorar-te.

Els xiquets tenen major risc de contraure malalties infeccioses perquè els seus sistemes immunitaris no han creat les defenses necessàries per a combatre les infeccions i malalties greus. Les vacunacions comencen en una edat primerenca per a protegir als xiquets abans que estiguen exposats a les malalties.