Revisions periòdiques

Una de les majors preocupacions dels pares és Ia salut del seu fill, en Ia que el/la pediatra exerceix una tasca essencial en I ‘adequat desenvolupament. L’atenció pediàtrica permet previndre hàbits perjudicials en els joves, com el tabac o l’obesitat, segons afirma Ia Societat Valenciana de Pediatria (SVP), ja que la infància i l’adolescència són les etapes més decisives de Ia vida en Ia que una prevenció primerenca és fonamental per a una bona salut en el futur.

La cura de la salut dels més xicotets és de tremenda importància, per aquest motiu les revisions pediàtriques també ho siguin. Conflueixen diferents motius. En primer lloc, és el moment en el qual es desenvolupa la seua protecció immunològica, canviant d’hàbits, fent el salt d’un entorn més protegit com és la llar a guarderies o col·legis, on multiplica el contacte amb altres xiquets i majors.

Però també, superat aquest primer tram els canvis no paren, es produeix el desenvolupament del xiquet en un procés que no es deté fins al final de l’adolescència. Tot això requereix un correcte seguiment continu per part del pediatre. Més enllà de les visites que es realitza quan el xiquet o xiqueta emmalaltisca, les revisions periòdiques són fonamentals a l’hora de previndre i cuidar la seua salut.

Les visites mínimes individualitzades seran les següents: nounat; un mes de vida, per a veure l’adaptació familiar; dos mesos, primeres bovines; 4 mesos, desenvolupament de l’interés; 6 mesos, alimentació complementària; 12 mesos, els primers passos; 18 mesos, xicotet explorador; 24 mesos, el llenguatge; entre 3 i 4 anys, l’escolarització; 6 anys, socialització; entre 8 i 10 anys, la preadolescència; i entre 12 i 14 anys, l’adolescència.